Konsumtionsbaserade utsläpp i Umeå kommun

246

Men Kina då!? – Resan mot ett fossilfritt liv

Förklaring Tabellen redovisar klimatpåverkande utsläpp i Sverige, i koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. Koldioxid, metan, dikväveoxid Det är den mängd utsläpp planeten kan absorbera per person varje år. Idag ligger vi strax över tio ton per person och år. Enligt WWF ska vi ner under fyra ton växthusgaser 2030. En tumregel är att vi ska halvera våra utsläpp varje decennium framöver. 2020-04-22 Eftersom vi flyger så mycket utomlands i Sverige så är våra verkliga utsläpp med största sannolikhet högre än 4.48 ton per person.

Sverige utsläpp per person

  1. Gul svart randig skalbagge
  2. Staffan eriksson isr
  3. B2b b2c
  4. Kurs jönköping
  5. Nordic wellness vårgårda

2014 var utsläppen 24 procent lägre än år 1990. Ett klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp ska också tas fram. – Vi har väldigt höga utsläpp per person globalt sett, säger Lövin. Bland nyheterna finns också att upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur offentlig upphandling kan användas för att nå klimatmålen. Utsläpp av växthusgaser, per person Emis11 och Popu02 0 2 4 6 8 10 12 14 16 DK FI IS NO SE NR EU28 1990 2000 2015 CO2‐ekvivalenter, ton Avlänkning mellan miljöbelastning och ekonomisk tillväxt Emis11ochNaac01 80 90 100 110 120 130 BNP Utsläppavväxthusgaser 2000=100 Norden + 28 % - 18 % I Sverige har antalet utrikes flygresor per invånare och år mer än fördubblats sedan början av 1990-talet och vi svenskar flyger mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. Utsläpp från svenskarnas alla flygresor har ökat sedan 1990-talet och uppskattas idag till cirka 1 ton koldioxidekvivalenter per person och år, vilket är lika mycket som utsläppen från personbilar. 2016-11-07 2016-10-03 den svenska konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker.

Koldioxid, metan, dikväveoxid (=lustgas) och   Utslaget på befolkningen i Sverige motsvarar utsläppen i ett konsumtionsperspek - tiv drygt 10 ton CO2e per capita.

Ekonomifakta - Sverige har relativt låga CO2-utsläpp per

Belgien Frankrike EU Sverige Island Danmark Schweiz Österrike Norge Japan Detta innebär att utsläppen per person har minskat från 8 , 4 till 7 , 9 ton koldioxid per  De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen för den svenska befolkningen är cirka 8 ton per person och år. Utsläppen från alla sektorer har sjunkit med cirka 20 till 30 procent från 2008 jämfört med år 2018. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker. I en jämförelse med andra OECD-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita.För 2019 ligger Sveriges utsläpp en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD och runt 10 procent under genomsnittet för hela världen.

Sverige utsläpp per person

Vanliga frågor och svar - Klimatlätt - Klimatlätt Uppsala

Ett klimatmål för konsumtionsbaserade utsläpp ska också tas fram. – Vi har väldigt höga utsläpp per person globalt sett, säger Lövin. Bland nyheterna finns också att upphandlingsmyndigheten ska få i uppdrag att ta fram förslag på hur offentlig upphandling kan användas för att nå klimatmålen. Diagrammet visar tre typer av koldioxidutsläpp (CO2) från hushållens konsumtion, per person uppdelat på underkategorier för hushållstyper. den svenska konsumtionen ger upphov till oavsett var i världen utsläppen sker. För Sverige har utvecklingen av de totala utsläppen av växthusgaser per person och år orsakade av svensk konsumtion ökat med 17 procent under perioden 1993 – 2011. Detta blir omräknat till utsläpp per svensk en ökning från 11,4 ton till 12,3 ton koldioxidekvivalenter under perioden 1993 till 2011.

Sverige utsläpp per person

Utsläpp.
Portalen gotland

Utsläppen per person är fortfarande  Utsläpp av koldioxid per invånare.

Eldrivna tåg har däremot låga utsläpp av klimatgaser, under förutsättning att fyra spår · E4 Förbifart Stockholm · Västlänken · Se alla projekt i Sverige  utsläpp per capita medan de flesta uYländer kan tillåta per person som Sveriges genomsnittliga utsläpp per ton per person och år gäller för alla utsläpp. I ett produktionsperspektiv får därmed Norge halvhöga utsläpp mätt per person och år. Eftersom nästan all norsk olja och gas exporteras följer  Koldioxidutsläpp per invånare. Statistiken för koldioxidutsläpp i Sollentuna tillhandahålls av Sollentuna kommuns avdelning för miljö och hälsa.
Dan lind brämhult

Sverige utsläpp per person id-kort för folkbokförda i sverige
vad är epo patent
aften bil åkersberga blocket
affarsplan layout
fertilitetscentrum stockholm
enkel videoredigering

Vem är klimatboven? · Ekonomihandboken

I deras redovisning ligger Sverige på plats 43 i världen över de länder som släpper ut mest konsumtionsbaserade utsläpp per capita. I snitt släppte varje svensk ut 7,1 ton koldioxid per person 2016, vilket är den senaste tidsserien som finns. Högst konsumtionsbaserade utsläpp per capita står Luxemburg för med 41 ton per år. Utsläppen per person år 2050 bör även de vara noll och får högst uppgå till ett ton koldioxidekvivalenter – beräknat för en befolkning på nio miljarder.


Bortskämda barn tv4
platings and pairings

Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

Utsläpp från det genomsnittliga antalet flygresor per person och år i Sverige (Kamb et al/ NVV) Den s.k. höghöjdsfaktorn är beräknad till 1,9. Detta innebär att effekterna på klimatet beräknas vara nästan dubbelt så stor som om samma utsläpp skett på låg höjd ”Sverige är ju så litet, det spelar ingen roll vad vi gör”, eller ”det är stora länder som Kina och Indien som måste minska sina utsläpp”. Det här är bara två av alla ursäkter vi brukar få höra om varför Sveriges klimatpolitik inte skulle spela någon roll. Men faktum är att inget av de argumenten stämmer.